Bråck

Olika typer av bukväggsbråck kan uppstå när muskler och/eller bindvävsplattor av någon anledning blir försvagade och brister. En bråcköppning kan då bildas. Bråck försvinner inte av sig själv utan måste opereras bort om man har besvär av det. Där behov finns opererar vi laparoskopiskt dvs med titthålskirurgi.

Ljumskbråck

Ljumskbråck hos vuxna beror på att bukväggen av någon anledning är försvagad. Bukhinnan och bukinnehållet, som består av fett och tarm, pressas ut genom det svaga stället på bukväggen och bildar en slags säck. Man kan ofta se bråcket med blotta ögat eftersom det bildar en utbuktning på huden.

Om bråcket inte går att trycka tillbaka när man ligger ner kan det vara risk att det kommer i kläm och orsakar tarmvred. I dessa fall bör man söka sjukvård omedelbart på närmaste sjukhus. Både män och kvinnor kan få ljumskbråck, men det är mycket vanligare hos män. Operation av ljumskbråck är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen som utförs i världen.

 

Navelbråck

Navelbråck innebär att ett område på magens insida nära naveln har försvagats. En så kallad bråcksäck bildas under huden och man får en rund utbuktning på magen.

Navelbråck är oftast medfödda. Det är vanligast hos barn, men ungefär två av hundra vuxna har navelbråck. Hos barn växer navelbråck bort av sig självt för det mesta. Navelbråck på barn är oftast ungefär två till tre centimeter i diameter, hos vuxna kan de vara mer än dubbelt så stora.

Om man får navelbråck som vuxen kan vävnad från magen, till exempel tarmen, pressas ut i bråcksäcken. Om inte utbuktningen trycks tillbaka kan vävnaden komma i kläm, svullna eller skadas och ett så kallat inklämt bråck kan bildas som då kan behöva opereras.

 

Ärrbråck

Ärrbråck är en komplikation som kan uppstå efter en operation som har utförts genom bukväggen. Muskler och bindvävsplattor har då av olika anledningar inte läkt ihop ordentligt, till exempel efter en sårinfektion. Ett ärrbråck kan uppstå var som helst i närheten av ärret i huden. Det kan vara ganska stort, utbuktningen kan vara från någon centimeter till flera decimeter. Utbuktningen försvinner oftast om man lägger sig ner eller trycker på den.

Ett ärrbråck försvinner inte av sig själv. Ofta ökar det i storlek med tiden. Det kan göra ont eller ge en slags tyngdkänsla.