Gallbesvär & gallstensoperation

Gallsten är mycket vanligt och kan orsaka smärtor, gallblåseinflammation och i vissa fall bukspottkörtelinflammation.

Behöver du genomgå en galloperation?

Då har du kommit helt rätt. Kirurgkliniken är experter på gallstensbesvär och vi har många års erfarenhet. Vi utför gallstensoperationer med titthålsteknik dagligen. Tveka inte att kontakta oss och berätta om vad vi kan hjälpa dig med. 

Information om gallbesvär och operation av gallsten

Gallsten är mycket vanligt förekommande i västvärlden och de flesta som lider av sjukdomen känner inte av det och blir heller inte opererade. De som lider av gallbesvär och gallsten kan grovt delas upp i två grupper.
De som har följdsjukdom till gallsten (inflammation i gallblåsan, stopp i gallgången, bukspottkörtelinflammation) och de som "bara" har ont av gallstenarna. 
Den första gruppen bör opereras eftersom följdsjukdomarna är potentielt allvarliga. Den andra gruppen måste inte opereras, utan patient och kirurg för en diskusssion tillsammans om vad som är bäst för varje enkilt fall. 

12.000 gallstensoperationer i Sverige

Varje år utförs ca 12.000 gallstensoperationer i Sverige och i stort sett alla utförs med titthålsteknik (laparoskopisk teknik).                                                                                                                                         

Vad är gallsten?

Gallvätska bildas i levern och rinner till tarmen genom gallgången. Vätskans uppgift är att fördela fettet i födan så att den enklare tas upp av tarmen. Gallblåsan är en sidoutväxt på gallången och fungerar som en reservoar för gallvätskan. Med en fungerande gallblåsa töms gallvätska ut i tarmen när maten passerar. Utan gallblåsa rinner vätskan lite mer kontinuerligt ut i tamen, dock har det ingen betydelse för näringsupptaget. 

Gallstenar är kristaller som bildas i gallblåsan. Gallstenar består framförallt av kolesterol, ett ämne som finns naturligt i gallvätskan. Varför kolesterolet hos vissa människor bildar stenar vet man inte säkert, men sannolikt beror det på flera faktorer, bland annat kost och ärftlighet. Ett gallstensafall beror på en sammandragning av gallblåsan, som inte kan tömmas, då en sten täpper till mynningen. Ibland hamnar också en eller flera gallstenar i den djupa gallgången och det kräver i så fall särskild behandling.

Symtom vid gallbesvär

Det är ovanligt att gallstenar ger smärta, men har du gallproblem kommer de ofta i samband med måltider. Gallstensbesvär kan ge upphov till flera symtom:

  • Krampartad smärta i övre delen av buken
  • Illamående, kallsvettningar och kräkningar
  • Strålande smärta ut i rygg, skulderblad och axlar

Har en sten fastnat i gallgången?
Då kan ett gallstensanfall övergå i en inflammation. Anfallet varar då längre och feber uppkommer. En gallsten som fastnar i djupa gallgången kan också stoppa gallflödet till tarmen. Huden och ögonvitorna blir då gul och feber kan tillkomma. 

Varför får man gallsten?

Varför du får gallsten kan bero på många faktorer och det är en vanlig sjukdom. Det är vanligt att få gallstenar vid graviditet, högre ålder, övervikt och om du har anlag för att få stenar. 

Är gallsten farligt?

Gallsten eller gallstensanfall är sällan farligt, men det kan orska stora smärtor och besvär.

Behandling

Den enda behandling av gallsten som är långsiktigt effektiv är att operera bort gallblåsan och stenarna. Det finns studier där man lyckats lösa upp gallstenarna med medicinska preparat, men så länge som man har gallblåsan kvar bildas nya stenar så småningom. Det går bra att leva normalt utan gallblåsan. 

Före operation

Inför gallstensoperation gäller samma råd och regler för hygien, fasta och rökstopp som för de flesta operationer. En operation av gallsten går bara att genomföra under fullständig nedsövning. 

Hur går en galloperation till?

Operation av gallan utförs med titthålsteknik (laparoskopisk teknik) och den går vanligtvis till som följande:

  • Fyra små snitt läggs och via dem förs optik och instrument in i buken. 
  • En bild överförs till en TV-skärm och via den kan kirurgen se operationsområdet.
  • Gallblåsan lösgörs från sitt fäste vid levern.
  • Förbindelsegången mellan gallblåsan och gemensamma gallgången försluts med titanclips.
  • Gallblåsan med sitt innehåll av sten tas ut genom ett av de små snitten i bukvägen.
  • Koldioxiden släpps ut innan huden sys ihop. 

Ibland är de anatomiska förhållandena sådana att en titthålsoperation inte går att genomföra. Man öppnar då buken via ett snitt under höger revbensbåge. I dessa sällsynta fall har man mer ont efter operationen och kan behöva stanna ett par dagar på sjukhuset. Patienterna får inte stenarna efter operationen av hygienska skäl då de kan innehålla skadliga bakterier. 

Efter operationen

Efter en galloperation kommer du till uppvakningsavdelningen. Efter ett par timmar där får du komma till vårdavdelningen. Många nyopererade upplever viss värk och smärta i övre delen av buken. Mot värken får du smärtlindring i form av sprutor, stolpiller eller tabletter. Du kan räkna med att gå hem dagen efter operaton och det mesta av värken har då vanligen gått över. Är du däremot opererad med en öppen operation kan vårdtiden bli något längre. Inför hemgången har du ett samtal med din läkare. 

Komplikationer efter galloperation

Komplikationer som blödning, infektion etc. kan uppstå efter alla former av kirurgiska ingrepp och en gallstensoperation är inget undantag. En besvärlig komplikation med just gallstensoperation är att gemensamma gallgången skadas under operationen. Det händer i Sverige i ungefär 3 - 5 av 1000 ingrepp.

Sjukskrivning

Sjukskrivningsintyg behövs normalt inte efter en gallstensoperation.De flesta är tillbaka i arbete efter ett par dagar. 

Kost efter galloperation

Du kan återgå till din vanliga kost direkt efter galloperationen. Du kan dock göra klokt i att under 3 - 4 veckor undvika mat som du tidigare inte tålt och därefter börja lite försikgt med dessa maträtter. Tänk på att undvika stora måltider under de första veckorna. Alkohol är inte förbjudet. 

Motion

Vanlig fysisk aktivitet som promenader och lättare hushållsarbete går bra direkt efter hemkomsten. Därefter kan du öka belastningen succesivt om det känns bra. Vänta med tyngre aktivitet så som styrketräning i minst en månad. 

På lång sikt

Många patienter vet exakt vilka födoämnen som framkallar smärta och besvär (ägg, äpple etc.) De flesta patienter får efter operationen inte längre ont av det som förut framkallade gallstensanfall. Ca 10% av patienterna som opererar bort gallblåsan får diarrébesvär. Troligen beror det på att gallvätskan rinner till tarmen lite mer kontinuerligt. Det finns ett preparat man då kan tillgripa som suger upp syrorna och lindrar besvären. I de fall man tar bort gallblåsan på grund av smärta (men inte följdsjukdom enligt ovan) finns alltid en osäkerhet om det verkligen är just gallstenarna som framkallar smärtor. Möjligheten finns i dessa fall att något annat gör ont i magen men att stenarna tolkas som orsak. I de fallen är risken stor att smärtorna kvarstår efter operationen. 

Kom i kontakt med oss för att få råd vid gallbesvär och behandling

Hos oss är du lika välkommen oavsett om du betalar privat, har en sjukvårdsförsäkring eller kommer som landstingspatient. 

 

Skicka ett mail till oss

Ditt namn
Skriv gärna in ditt namn. Det gör det lättare för oss att kontakta dig.

Din e-post
Du verkar inte fyllt i en giltig epost-adress. Försök igen.

Meddelande
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt, måste du skriva in din fråga eller ett meddelande här.

Ange ditt telefonnummer om du vill att vi ringer upp dig.

Jag samtycker
Invalid Input

Vid akut försämring dagtid eller om du har frågor, som kan härledas till din operation, ska du kontakta kirurgmottagningen, telefon