Gallbesvär

Gallsten är mycket vanligt och kan orsaka smärtor, gallblåseinflammation och i vissa fall bukspottskörtelinflammation.

Ibland hamnar också en eller flera gallstenar i den djupa gallgången och kräver i så fall särskild behandling. Varje år opereras ca 10 000 patienter för gallstenssjukdomen i Sverige. Operationen sker i narkos med titthålsteknik (laparoskopi). Efter operationen får behöver man normalt stanna på vårdavdelningen i ett dygn.

Behandling

Symtomgivande gallstenar opereras. Vid smärtproblematik utan inflammation, beslutar Du tillsammans med din läkare om tillräcklig indikation för operation finns. Vid genomgången gallblåseinflammation, bukspottskörtelinflammation eller sten/stenar i de djupa gallvägarna, ska operation av gallblåsan göras. Operationen innebär att gallblåsan med innehåll avlägsnas (se ovan).

Efter operationen

Som regel kan Du leva som vanligt efter operationen. En liten andel av de opererade (0,5 %) kan fortsatt reagera på vissa matprodukter trots att gallblåsan är avlägsnad. Gallan bildas i levern och utsöndras till tolvfingertarmen via den djupa gallgången och detta påverkas inte negativt av operationen.