Tarmkirurgi

Vi erbjuder laparoskopisk tarmkirurgi (dvs. titthålskirurgi) för sjukdomar i tjock- och ändtarmen.

Vi är specialiserade på operation av inflammatorisk tarmsjukdom, tarmprolaps (framfall), stomier och vissa fall av polyper/tumörer.

De vanligaste diagnoserna som vi behandlar är inflammatorisk tarmsjukdom såsom ulcerös colit och Crohns sjukdom i tarmen. Vi behandlar även divertikelsjukdom(tarmfickor i tarmen). Rektalprolaps(tarmframfall) behandlas företrädelsevis med titthålskirurgi vid kliniken. Det finns också möjlighet till snabb stominedläggning för patienter som är uppsatta för detta på hemjukhuset och som får vänta lång tid innan operation. Vid kirurgkliniken på Sophiahemmet finns också en stomimottagning som tar hand om patienter före och efter stomiuppläggning.

Vår målsättning är nöjda patienter och snabb handläggning vid ovanstående åkommor. Ansvarig läkare för dessa ingrepp är docent Ulf Kressner som har den längsta erfarenheten i Sverige av laparoskopisk tarmskirurgi.