Förväntat resultat av gastric balloon

Med den s.k. ORBERA-ballongen fås en viktminskning som är tre gånger större än med bara diet och motion. I många fall går patienten ned 15–20 kg på ett halvt år beroende på patientens motivation och engagemang.

Vad du kan förvänta dig

  • Viktminskningen är snabb. Den största viktminskningen sker normalt under de första tre månaderna.
  • Patienter har tappat tre gånger mer vikt än med bara diet och motion
  • Dina förändrade matvanor och dina egna ansträngningar att fortsätta att vara aktiv kommer att påverka dina resultat i mycket stor utsträckning.

Långtidseffekter:

Hur effektiv ballongbehandlingen är på lång sikt beror på vilka ändringar du gjort i din livsstil. I en studie hade 75 % av patienterna fortfarande 10% viktnedgång tre år efter behandlingen.