Risker med gastric balloon

De första 3-4 dagarna efter att ballongen satts in kan vara arbetssamma. De flesta patienter upplever symtom som illamående, kräkningar och magkramper. Dessa tillstånd är normala och förväntade och går över efter några dagar då magsäcken anpassat sig. Obehaget kan lindras med mediciner. Det är mycket viktigt att man följer de kostråd som ges under denna period. I 7 % av fallen kan patienten önska att ballongen tas bort i förtid p.g.a. intolerans. Någon kostnadsersättning kan då inte ges.
I sällsynta fall kan ballongen orsaka magsår, refluxsymtom eller perforation av magsäcken. Ballongen kan även läcka och leta sig ut i tarmarna och där orsaka stopp. Dessa komplikationer är mycket ovanliga.