Förväntat resultat av gastric bypass

Effekt på vikten

Vetenskapliga studier visar att man efter genomgången gastric bypass-operation tappar ca 75% av sin övervikt under det första året och att man efter drygt tio år har kvar ca 60% av sin viktminskning.1,2

Effekt på följdsjukdomar

Den stora majoriteten av de medicinska problem som associeras med fetma t ex typ 2-diabetes, högt blodtryck, sömnapné och ledvärk, förbättras eller försvinner efter genomgången operation.3
Om du nu behandlas med läkemedel mot t ex typ 2-diabetes eller högt blodtryck kommer du troligtvis kunna minska dosen på din medicin eller inte längre behöva behandlas alls efter din operation. Gör dock inga ändringar i medicinering utan att tala med din läkare. Många patienter uppger att de sover mycket bättre efter genomgången operation vilket till stor del beror på att de som tidigare led av sömnapné förbättras eller blir helt fria från denna då de går ner i vikt. Många som lider av ledvärk upplever att denna minskar avsevärt efter en större viktnedgång, så som efter en gastric bypass-operation.

Effekt på livskvalitet

En studie har visat att de som har kraftig fetma har en hälsorelaterad livskvalitet som motsvarar den hos patienter med ryggmärgsskador, svår kronisk smärta eller långt gången cancer.4 Vetenskapliga studier visar att långvarig viktnedgång hos personer med kraftigt fetma ger förbättrad livskvalitet.5 Andra studier har också visat positiva effekter på livskvaliteten efter kirurgisk behandling av fetma. Denna effekt är ofta kopplad till graden av viktnedgång.5-7

Effekt på livslängd

En stor svensk studie, den s k SOS-studien, har visat att risken att avlida inom 15 år för en person med fetma som har genomgått kirurgisk behandling är ca 30% lägre än för den som inte genomgått operation.8

 

Referenser

  1. Wittgrove AC, Clark GW. Laparoscopic Gastric Bypass Roux-en-Y 500 patients: Technique and Results with 3 - 60month follow-up. Obesity Surgery 2000; 10(3); 233-9.
  2. Pories WJ et al. Who would have thought it? An operation proves to be the most effective therapy for adult-onset diabetes mellitus. Ann of Surg 1995; 222(3): 339-50.
  3. Buchwald H et al. Bariatric surgery. A systematic review and meta-analysis. JAMA 2004; 292(14):1728.
  4. Sullivan M et al. Swedish Obese Subjects (SOS)–an intervention study of obesity. Baseline evaluation of health and psychosocial functioning in thefirst 1743 subjects examined. Int J Obes 1993;17:503-12.
  5. Karlsson J et al. Ten-year trends in health-related quality of life after surgical and conventional treatment for severe obesity: the SOS intervention study. Int J Obes 2007; 31(8):1248-61.
  6. Buddeberg-Fisher B et al. Impact of psychosocial stress and symptoms on indication for bariatric surgery and outcome in morbidly obese patients. Obes Surg 2004; 14:361-9.
  7. Sarver D et al. Psychosocial and behavioural aspects of bariatric surgery. Obes Research 2005; 13:639-48.
  8. Sjöström L et al. Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. N Engl J Med 2007; 357(8):741-52.