Risker med gastric bypass

Som vid alla operationer finns det risker vid kirurgisk behandling av fetma. Sådan generella komplikationer i samband med operationen är t ex sårinfektion, blodpropp och lunginflammation. Dessa kan ofta behandlas med gott resultat och leder sällan till långvariga men. Som vid andra operationer kan man flera månader efter operationen få besvär med ärrbråck som kan kräva behandling.

Enligt det svenska överviktsregistret är risken för död inom 90 dagar efter överviktsoperation 0,05%. Detta ska jämföras med 0,1% dödlighet efter operation såsom borttagande av gallblåsa.

Eftersom gastric bypass förändrar anatomin och matspjälkningsprocessen är riskerna för komplikationer och biverkningar större än vid rena restriktiva ingrepp (Sleeve gastrectomy).3 Men gastric bypass är den metod som ger bäst resultat i förhållande till biverkningar och är mest väldokumenterad.4 Flera studier visar på mindre behov av reoperation (ny operation) efter gastric bypass än efter kirurgisk behandling med annan metod.4

En specifik komplikation som kan uppkomma vid gastric bypass är läckage vid nya kopplingar mellan tunntarm och magsäck. Cirka 0-2% av patienterna drabbas av detta.5

Efter kirurgisk behandling av fetma kan brist på B12, folsyra, järn, kalk och D-vitamin uppkomma. Alla patienter som genomgått kirurgisk behandling av fetma rekommenderas att mäta nivåerna av dessa ämnen regelbundet. Extra tillskott av B-vitamin, järn och kalk rekommenderas till alla.5,6

För att få veta mer tala med din läkare.

Referenser

  1. Sjöström L et al. Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. N Engl J Med 2007; 357:741-52.
  2. Müller BP, Holzinger F, Leepin H, Klaiber C. Laparoscopic cholecystectomy: Quality of care and benchmarking. Results of a single-institution specialized in laparoscopy compared with those of a nationwide study in Switzerland. Surg Endosc 2003; 17(2):300-5.
  3. American Society for Bariatric Surgery. Rationale for the surgical treatment of morbid obesity. (online) 8 april 1998. www.asbs.org/html/ration.html.
  4. SBU-rapport nr 160. Fetma - problem och åtgärder.
  5. Livingston EH. Complications after bariatric surgery. Surg Clin N Am 2005; 85:853-68.
  6. Elder KA, Wolfe BM. Bariatric surgery: A review of procedures and outcomes. Gastroenterology?2007;132:2253-71.