Förväntat resultat med Sleeve gastrectomy

Effekt på vikten

Viktnedgången efter en sleeve-operation pågår i regel upp till ett år efter operationen. Efter ett år är det inte ovanligt att individen gått ned ungefär 60 % av sin övervikt. Periodvis kan vikten stå stilla och detta är också normalt. Försök då att öka på mängden motion för att öka förbränningen. Ring gärna din dietist för råd angående kost och motion.

Effekt på följdsjukdomar

Målet med sleeve gastrectomy-operationen är att du skall må bättre och få en ökad livskvalitet. Dessutom vill vi med operationen minska risken för olika följdsjukdomar som övervikten ofta leder till såsom typ-2 diabetes, sömnapné, hjärt-kärlsjukdomar etc. Målsättningen är inte i första hand att du skall nå din idealvikt

Den stora majoriteten av de medicinska problem som associeras med fetma t ex typ 2-diabetes, högt blodtryck, sömnapné och ledvärk, förbättras eller försvinner efter genomgången operation. Om du nu behandlas med läkemedel mot t ex typ 2-diabetes eller högt blodtryck kommer du troligtvis kunna minska dosen på din medicin eller inte längre behöva behandlas alls efter din operation. Gör dock inga ändringar i medicinering utan att tala med din läkare. Många patienter uppger att de sover mycket bättre efter genomgången operation vilket till stor del beror på att de som tidigare led av sömnapné förbättras eller blir helt fria från denna då de går ner i vikt. Många som lider av ledvärk upplever att denna minskar avsevärt efter en större viktnedgång, så som efter en gastric bypass-operation.

Effekt på livskvalitet

En studie har visat att de som har kraftig fetma har en hälsorelaterad livskvalitet som motsvarar den hos patienter med ryggmärgsskador, svår kronisk smärta eller långt gången cancer.1 Vetenskapliga studier visar att långvarig viktnedgång hos personer med kraftigt fetma ger förbättrad livskvalitet.2 Andra studier har också visat positiva effekter på livskvaliteten efter kirurgisk behandling av fetma. Denna effekt är ofta kopplad till graden av viktnedgång.2-4

Effekt på livslängd

En stor svensk studie, den s k SOS-studien, har visat att risken att avlida inom 15 år för en person med fetma som har genomgått kirurgisk behandling är ca 30% lägre än för den som inte genomgått operation, vilket förmodligen även gäller för sleeve-operationer.5

 

Referenser

  1. Sullivan M et al. Swedish Obese Subjects (SOS)–an intervention study of obesity. Baseline evaluation of health and psychosocial functioning in the first 1743 subjects examined. Int J Obes 1993;17:503-12.
  2. Karlsson J et al. Ten-year trends in health-related quality of life after surgical and conventional treatment for severe obesity: the SOS intervention study. Int J Obes 2007; 31(8):1248-61.
  3. Buddeberg-Fisher B et al. Impact of psychosocial stress and symptoms on indication for bariatric surgery and outcome in morbidly obese patients. Obes Surg 2004; 14:361-9.
  4. Sarver D et al. Psychosocial and behavioral aspects of bariatric surgery. Obes Research 2005; 13:639-48.
  5. Sjöström L et al. Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. N Engl J Med 2007; 357(8):741-52.