Risker med Sleeve gastrectomy

Som vid alla operationer finns det risker vid kirurgisk behandling av fetma. Sådana generella komplikationer i samband med operationen är t ex sårinfektion, blodpropp och lunginflammation. Dessa kan ofta behandlas med gott resultat och leder sällan till långvariga men.

Enligt det svenska överviktsregistret är risken för död inom 90-dagar efter överviktsoperation 0,05%. Detta ska jämföras med 0,1% dödlighet efter operation såsom borttagande av gallblåsa.

Fördelen med sleeve gastrectomy är att risken för tarmvred och magsår är mindre jämfört med den så kallade gastrisk bypass operationen. Till dess nackdel är att metoden är irreversibel och att man ännu inte har långtidsresultat. Detta är en kort redovisning av vissa risker och komplikationer med sleeve gastrectomy. För att få veta mer tala med din läkare.