Överviktsoperation - behandlingsförlopp

En första kontakt tas vanligen per telefon, e-post eller via något av våra informationsmöten. Efter den första kontakten händer följande:

Utredningsbesök

 • Vi bokar in dig på ett kostnadsfritt utredningsbesök där du träffar sjuksköterska, läkare och dietist. Du får fylla i en hälsodeklaration och får ingående information om vad det innebär att genomgå en överviktsoperation. Tillsammans med läkaren bestämmer du vilken kirurgisk metod som är mest lämplig för dig.
 • I samband med utredningsbesöket får du lämna några blodprover samt ta ett EKG.
 • Ibland behöver du genomgå ytterligare några undersökning och provtagning innan operationen.
 • Du kommer också genomgå en viktreduktion några veckor innan din operation.
 • När vi är överens om att genomföra en överviktsoperation bokar vi in ett operationsdatum som passar dig. Du får därefter en kallelse och information kring förberedelser inför operationen.
 • Du får i samband med att du bokar din operation vår uppskattade pärm där du finner information om hela förloppet.

  (boka ett kostnadsfritt utredningsbesök här)

Operationsdagen

 • Dagen innan eller på operationsdagens morgon gör du en ny blodprovtagning
 • På operationsdagen går du direkt till vårdavdelningen där du blir omhändertagen och förberedd inför din operation. Därefter transporteras du till operationssalen, där du får träffa narkosläkaren.
 • Operationen genomförs under narkos och tar mellan 30 och 60 minuter.
 • När du vaknar är du på vår uppvakningsavdelning. Där får du hjälp av vårdpersonalen.
 • Sedan flyttas du upp till ditt rum. Det är viktigt att du så snart som möjligt försöker att röra på dig, detta för att minska risken för blodproppar. Det är också viktigt att du försöker dricka.

Dagen efter operation

 • Dagen efter din operation är det fortsatt viktigt att du rör på dig och dricker. Du får besök av vår läkare för att kontrollera att allt är bra med dig.
 • Du får också träffa dietist och sjuksköterska för att information kring allt som är viktigt att veta den första tiden.
 • De flesta av våra patienter kan åka hem runt lunch-tid dagen efter sin operation

Återbesök/långtidsuppföljning

 • Uppföljning sker efter en vecka, 5 veckor och 1 år, 2 år, 3 år, 4 och 5 år.
 • Kom ihåg att du alltid är välkommen att höra av dig till oss när du behöver. Vi finns här för dig!

Förloppet innan operation och återbesök kan se lite annorlunda ut för dig som bokat din överviktsoperation via ditt landsting.