Uppföljning

Vårt team – läkare, dietist, sjuksköterskor och terapeut – arbetar tillsammans för att erbjuda den behandling som är bäst för dig. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa människor i din situation.

Uppföljning

Vi tillämpar uppföljning i 5 år i enlighet med svensk och internationell kvalitetsstandard. Det börjar med telefonkontakt med sjuksköterska och dietist under de första veckorna efter operationen och vid 1 år får du ett återbesök hos oss då du träffar hela vårt vårdteam. Vidare sker uppföljning via telefon efter 2, 3, 4 och 5 år.

  • Du får år 2-5 tillgång till vårdteamet vid behov.
  • Ett återbesök per år då du träffar läkare, sjuksköterska, dietist och terapeut vid behov samt provtagning.
  • Receptförskrivning och provtagning relaterade till operationen vid behov.
  • Om du önskar göra din uppföljning på din hemort hjälper vi till att kontakta och samarbeta med den vårdcentral du väljer.
  • Följa upp behandlingen och ge stöd för att behålla viktminskningen.

Kontakten har som avsikt att följa och stödja den nya livsstilen. Utöver de förplanerade samtalen har man alltid möjlighet att kontakta kliniken; antingen genom att komma till oss på Sophiahemmet för enskilt besök, boka telefontid eller ha mail-kontakt.

Förloppet för återbesök kan se lite annorlunda ut för dig som bokat din överviktsoperation via ditt landsting.

Flera delar bidrar till ett lyckat resultat

kvalitetsgaranti-450

Fetma är en komplex sjukdom och måste behandlas ur flera perspektiv. Våra multidisciplinära team är experter på fetma och lyhörda för dina specifika behov.

Expertteamet har som uppgift att:

  • utvärdera patienten och ta fram det bästa behandlingsalternativet för varje individ
  • genomföra den överenskomna behandlingen tillsammans med patienten
  • ge utbildning och näringsrådgivning till alla patienter
  • ge terapeutiskt stöd under och efter behandlingstiden om så behövs
  • följa upp behandlingen och ge stöd för att behålla viktminskningen