×

Varning

Formuläret #2 finns inte eller är inte publicerat.

Testa ditt BMI

Övervikt och fetma definieras enklast med hjälp av BMI (Body Mass Index) som är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd. BMI används bland annat av WHO (Världshälsoorganisationen) för att definiera övervikt/fetma och ska ses som en riktlinje. 

Tänk på att BMI inte är ett exakt mått - människor är olika byggda. BMI-skalan ska inte användas om man är under 18 år, då finns det andra mått som är bättre än BMI att använda. 

BMI-skala

<18.5 Undervikt
18.5-24.9         Normalvikt 
25-29.9  Övervikt 
30-34.9 Fetma, klass 1
35-39.9 Fetma, klass 2 
>40  Fetma, klass 3 

Ju högre BMI du har, desto högre är riskerna för olika följdsjukdomar.

Du kan enkelt räkna ut ditt eget BMI genom att fylla i formuläret nedan. För mer detaljerad information om BMI, följ länken till ”Midjemått och BMI”