FAQ överviktskirurgi

Svar:

Hos oss kostar en överviktsoperation (gastric bypass, sleeve eller gastric banding) 83 000 kr.

Svar:

Vi tar emot både privatbetalande patienter, patienter med privat sjukvårdsförsäkring, patienter i samarbete med landsting och patienter som har valt oss via vårdgarantin. För dig med privat sjukvårdsförsäkring eller som kommer till oss via vårdgarantin/landsting krävs remiss.

Svar:

Om du har ett BMI under 35 men lider av din fetma eller har en sjukdom relaterad till fetma är du välkommen att kontakta oss för ett utredningsbesök. Det är alltid du och vårt team som avgör om en överviktsoperation är det rätta för dig.

Svar:

Fördelarna med att minska i vikt inför operationen är stor. Vi kräver en viktminskning på 5-10%. Ordinationen är individuell. Viktminskningen gör att levern minskar i storlek och mängden fettvävnad inne i buken minskar. Detta underlättar själva ingreppet och kan ge en större total viktnedgång då du redan har påbörjat viktnedgången. Dessutom kan blodsocker och sömnstörningar bli bättre.

Svar:

Vi på GHP Kirurgkliniken Stockholm är en av de största aktörerna vad gäller överviktskirurgi här i Sverige. De kirurger som arbetar här är mycket vana operatörer och det är få operatörer i Sverige och till och med i världen som har samma operationsvolym och erfarenheter som dessa.

Svar:

Vi har i princip inga väntetider. I regel kan du få en operationstid enligt dina egna önskemål. Emellertid tummar vi inte på den medicinska säkerheten. Det innebär att du ibland behöver gå igenom kompletterande undersökningar för att se att allt är optimalt inför operationen. Dessutom kan du behöva gå ned några kilo i vikt för att optimera betingelserna vid operation. Allt detta kan innebära att du ibland kan behöva några veckor på dig som förberedelse av operationen. Om ditt landsting står för kostnaden av din operation kan väntetiden vara något längre. Vi behöver då skicka en förfrågan om godkännande av din operation till landstinget. Därefter inväntar vi svar.

Svar:

Många sjukhus i Sverige utför nu överviktsoperationer. Vi på GHP Kirurgkliniken Stockholm vill dock att du skall få ett personlig bemötande. Att kunna vara med och påverka när du vill bli opererad. Att väntetiden till operation är kort. Garantera att du får en av Sveriges skickligaste överviktskirurger. Att du utan problem skall kunna kontakta ditt team på en gång och få svar på dina frågor och att du skall kunna prata med din kirurg samma dag som du undrar något. Att utan problem kunna få del av den kunskap som de olika specialisterna som arbetar på GHP Kirurgkliniken Stockholm har. Genom att operera dig hos oss så får du kontinuitet kring din operation.

Svar:

Risken för dödlig utgång vid en gastric by-pass är väldigt liten, rent statistiskt 0.05%. Risken är faktiskt lägre än efter en vanlig galloperation.