Krav för operation

Endast en kirurg som är specialiserad på överviktskirurgi kan fastställa om du är en kandidat för överviktskirurgi hos oss. 

Våra allmänna krav är:
• Kraftig övervikt under mer än fem år med BMI > 35
eller
• BMI 30 eller högre samt en eller flera fetmarelaterade hälsoproblem (t ex typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärtbesvär, sömnapné, ledbesvär, svårare psykosociala problem sekundärt till följd av överviktssjukdomen etc) 

• Ålder > 18 år
• Tidigare seriösa bantningsförsök
• Stabil psykosocial situation
• Förståelse för ingreppets konsekvenser och begränsningar
• Motivation att genomgå ingreppet och delta i uppföljningsprogrammet
• Acceptabel operationsrisk 
• Inget alkohol- eller narkotikamissbruk

Hjälper operationen alla?
Överviktskirurgi kan inte hjälpa alla med fetma. Operationen syftar till att ge starkare mättnadssignaler, vilket därmed begränsar intaget av mat. Det är i slutändan till stor del du själv som avgör huruvida resultatet efter ingreppet blir lyckat. 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt utredningsbesök. (Gäller dig som väljer att operera dig privat hos oss.)

Patientgrupper

Vi tar emot privatbetalande patienter för överviktskirurgi.