Efter en överviktsoperation

Sandra Ramkloo, sjuksköterska vid GHP Kirurgkliniken Stockholm/Sophiahemmet berättar om hur livet efter en överviktsoperation kan te sig.

Leg dietist Linnea Juto på GHP Kirurgkliniken Stockholm berättar hur patienterna brukar uppleva tiden efter sin överviktsoperation.

KBT-terapeut Katarina Lunner vid GHP Kirurgkliniken Stockholm berättar om att livskvalitén generellt ökar efter en överviktsoperation. Efter operationen kan också individens självbild påverkas.

KBT-terapeut Katarina Lunner vid GHP Kirurgkliniken Stockholm berättar om hur omgivningen kan reagera när man genomgått en överviktsoperation.