Livslängd

Risken att dö i förtid av en rad sjukdomar ökar i takt med att BMI-värdet ökar1,2. Detta gäller både total dödlighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom2. I Europa dör varje år 320 000 människor av orsaker som är direkt kopplade till fetma3.

Ökad dödlighetsfrekvens är direkt kopplad till viktökning. För personer vars vikt är 50% över genomsnittsvikten är risken för en för tidig död dubbelt så stor jämfört med personer som inte är feta4. Mer exakt så löper män med ett BMI på 34 dubbelt så stor risk att dö som personer som är normalviktiga. Hos kvinnor innebär ett BMI på 38,2 samma ökade risk. Hos personer mellan 45 och 54 år är risken att dö i hjärt-kärlsjukdom tredubblad redan vid BMI 32.

I tabellen nedan anges det BMI vid vilket dödligheten är ökad med 50% i jämförelse med dödligheten hos personer med BMI 21. Uppgifterna kommer från en studie som omfattade 62 000 icke-rökande män och 262 000 icke-rökande kvinnor 2. Som du ser behöver man inte ha fetma, utan det räcker det med övervikt (BMI 25 – 29,9), för att dödligheten för en ung människa ska vara ökad med 50% 4. Den 50-procentiga riskökningen är baserad på jämförelse av risk hos individer med BMI 21 kg/m2.

bmi50-ny 
Du kan själv beräkna ditt BMI genom att följa länken. Tabellerna i detta avsnitt ger dig sedan en uppfattning om hur stor riskökning ditt BMI-värde är förknippat med.

 

Referenser

  1. NSW Childhood Obesity Secretariat, Centre for Health Promotion - NSW Department of Health, Childhood Obesity NSW Summit Background Paper. August 28, 2002, www.health.nsw.gov.au/obesity/adult/summit/bgpaper_final.pdf.
  2. Stevens J et al. The effect of age on the association between Body Mass Index and mortality. New Engl J Med 1998; 338:1-7.
  3. www.iotf.org/media/iotfmar17.pdf.
  4. American Society for Bariatric Surgery. Rationale for the surgical treatment of morbid obesity. (online) 8 april 1998. www.asbs.org/html/ration.html.