Bariatric Center är numer en del av Kirurgkliniken
Publicerad: 2015-03-01

Bariatric Center är numer en del av Kirurgkliniken

Kirurgkliniken Stockholm AB och Bariatric Center Stockholm AB har fungerat parallellt på Sophiahemmet under sju års tid, men har nu fusionerat och är från och med 29 december 2014 en klinik.

Den nya gemensamma kliniken är en allmänkirurgisk klinik med fokus på proktologi, bråck och överviktskirurgi (bariatrisk kirurgi). Även den så kallade ”lilla kirurgin” som bortopererande av födelsemärken, fettknölar etc. förekommer liksom gallkirurgi och en mindre del kolonkirurgi på benign bas.

Klinikerna hade även före sammanslagningen en del gemensamma funktioner som VD, ekonomichef, chefssjuksköterska och sekreterare. I och med sammanslagningen slipper vi internfakturor och att räkna ut fördelning i tid mellan bolagen för de gemensamma funktionerna. På sikt tror vi att vi också kan hitta andra gemensamma ytor där vi kan förenkla och förbättra delar i exempelvis operationsprocessen. Genom sammanslagningen har vi dessutom fått en stark och bred verksamhet med en större flora av ingrepp som numera med hjälp av Dr Kressner innefattar en mindre del kolonkirurgi såsom rektopexi och resektioner vid benigna tillstånd.

Klinikerna tillsammans hade under 2014 ca 12 000 öppenvårdsbesök och genomförde ca 1 100 operationer i narkos på Sophiahemmets operationsavdelning.

Det nya bolaget kommer att ha Bariatric Centers organisationsnummer, men gå under det gemensamma namnet GHP Kirurgkliniken Stockholm AB. Bariatric Center som varumärke kommer givetvis bestå.

Kliniken kommer att härmed vara en av de största privata kirurgklinikerna i Stockholm.

En av mina visioner när jag var VD för klinikerna var att de båda klinikerna skulle gå samman till en klinik och nu har den visionen blivit verklighet. Jag har beslutat mig för att avgå som VD för att kunna fokusera min tid på kliniskt arbete och rekrytering av ny VD pågår.

-Bo Westman, Verksamhetschef GHP Kirurgkliniken Stockholm AB