Kirurgkliniken förstärker sin proktologiska profil
Publicerad: 2015-10-01

Kirurgkliniken förstärker sin proktologiska profil

Proktologiska tillstånd är mycket vanligt i befolkningen. På kliniken finns en samlad kompetens för att omhänderta patienter med anorektala sjukdomar.

Anorektala sjukdomar innefattar hemorrojder, fissurer, fistlar, rektalprolaps, rektal invagination och enterocelen.

ulf kressner-2

Dr Ulf Kressner kommer att vara den läkare som ansvarar för det proktologiska centret. Dr Kressner har mångårig erfarenhet av proktologiska såväl som rektala sjukdomar och har sedan 17 år utfört laparoskopisk kirurgi för kolorektala sjukdomar, bland annat rektalprolaps.

Vi har korta väntetider till både mottagning och operation och kan som regel erbjuda operationstid inom 1 månad.