Bo Westman

Med dr., specialist i kirurgi, verksamhetschef

Jag började arbeta på Kirurgkliniken Stockholm under hösten 2011, och är sedan februari 2012 verksamhetsansvarig på Kirurgkliniken. Jag kommer från ett arbete som t.f. verksamhetschef på VO akut, Södersjukhuset.

Jag har tidigare varit biträdande sektionschef vid akutkirurgiska sektionen på Huddinge sjukhus, medicinskt ledningsansvarig läkare för akutmottagningen på Södertälje sjukhus och under 2 års tid läkarchef för akutläkarverksamheten på Södersjukhuset. Under de senaste 2 åren har jag dessutom varit ansvarig för Södersjukhusets katastrofberedskap som ordförande i sjukhusets katastrofkommitté.

Jag är disputerad inom kirurgi och har stor erfarenhet av laparoskopisk kirurgi samt bråckkirurgi - både med öppen teknik och laparoskopisk teknik.

Visa mer ...

Ulf Kressner

Docent, specialist i kirurgi, Sektionschef allmän kirurgi

Legitimerad läkare, specialist i kirurgi och docent.

Sektionsansvarig för gastro- och bukväggskirurgi.
Jag har framför allt stor erfarenhet rörande laparoskopisk kolonkirurgi och proktologi.

Peter Loogna

Med. Dr, Specialist i kirurgi, Sektionschef obesitas

Jag är född i Stockholm men tillbringade mina första levnadsår i Liberia. Efter slutförd läkarutbildning 1986 började jag min utbildning i kirurgi på sjukhuset i Lindesberg, fortsatte sedan min kirurgiska bana i Örebro. Återvände till Stockholm 2001 och började arbeta på Ersta sjukhus. Sedan augusti 2007 arbetar jag heltid som kirurg på Sophiahemmet. Jag har arbetat med fetmakirurgi sedan början av 90-talet och har under dessa år hunnit genomföra över 3000 Gastric Bypass-operationer samt mer än 500 Sleeve Gastrectomy-operationer. Under åren har jag också publicerat ett antal vetenskapliga artiklar inom området och är medlem i den amerikanska obesitaskirurgföreningen. Varje år deltar jag i ett flertal intressanta, internationella kongresser för att hela tiden utvecklas och känna till det senaste vad gäller den kirurgiska behandlingen av fetma. Har varit med att starta obesitaskirurgi i Hudiksvall, Kalmar och på Ersta sjukhus i Stockholm samt har ett gott samarbete med en överviktsklinik i Kenya.

Som specialist i kirurgi och med en gedigen erfarenhet av titthålskirurgi har jag under åren opererat ett stort antal galloperationer samt avancerade bråckoperationer som ljumskbråck, navelbråck och ärrbråck. Många patienter som har svåra besvär med sura uppstötningar och halsbränna har jag också hjälpt och opererat med lyckat resultat. Andra intressen är u-landsmedicin och traumatologi (läran om olycksfallskador, olycksfallskirurgi) vilket har fört mig ut i världen och gett fantastiska upplevelser och erfarenheter inom kirurgi utanför de moderna och välutrustade operationssalarna som vi har här. Länder som jag fått utöva min specialitet i förutom de nordiska länderna och England är Indien, Kenya, Sudan, Liberia, Sydafrika, Brasilien och Kina.

Visa mer ...

Bo Ahlman

Med dr., specialist i kirurgi

Jag heter Bo Ahlman, är legitimerad läkare, specialist i kirurgi och arbetar sedan 2009 på Kirurgkliniken Stockholm.

Jag har publicerat vetenskapliga artiklar och en avhandling om äggviteomsättning i tarmen vid kirurgi. Därefter har jag forskat ett år vid Mayokliniken i USA.

Åren innan jag började på Kirurgkliniken Stockholm var jag verksam på kirurgklinikerna vid S:t Göran och Ersta sjukhus. Jag har också varit studierektor för blivande kirurger i Stockholms län.

Visa mer ...

Claes Johansson

Docent, specialist i kirurgi

Legitimerad läkare och docent i kirurgi. Överläkare på Danderyds sjukhus i mer än 25 är och har arbetat med tarmkirurgi och proktologi.
Tidigare varit sektionschef för tarmkirurgin på Danderyds sjukhus.

Arbetar på Kirurgkliniken 2-3 dagar/vecka sedan 1 april 2014.

Nils Lundqvist

Leg. Läkare, Specialist i kirurgi

Specialist inom allmän kirurgi sedan 1986. Ackrediterad kolorektal (tarm-) kirurgi. Har en stor en stor erfarenhet av öppen och laparoskopisk kirurgi samt endoskopi.

Claes Lenander

Leg. Läkare, Specialist i allmän kirurgi