Kvalitet

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete (Kvalitet i vården, KIV) som innebär kontroll av kvalitet på mottagning, behandling och omvårdnad.

Vi arbetar förebyggande med att förhindra vårdskador i samband med behandling såsom infektioner och andra komplikationer.  Har du varit på konsultation, undersökning eller operation och vill prata med oss om din upplevelse är vi alltid tillängliga att ta emot dig. - vi vill höra om de goda såväl som de dåliga upplevelserna.

 

bemottande 2016        _    besoket som helhet 2016

Siffrorna baseras på fler än 3000 enkätsvar för 2016.