Kvalitet

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete (Kvalitet i vården, KIV) som innebär kontroll av kvalitet på mottagning, behandling och omvårdnad.

Vi arbetar förebyggande med att förhindra vårdskador i samband med behandling såsom infektioner och andra komplikationer.  Har du varit på konsultation, undersökning eller operation och vill prata med oss om din upplevelse är vi alltid tillängliga att ta emot dig. - vi vill höra om de goda såväl som de dåliga upplevelserna.

Vi deltar i alla nationella kvalitetsregister. Vill du veta mer om de register vi deltar i klicka på länkarna i listan nedanför

  • För dig som är intresserad av gallkirurgi (GallRiks) och vill se resultaten, klicka här
  • För dig som är intresserad av ljumskbråck (Svenskt bråckregister) och vill se resultaten, klicka här
  • För dig som är intresserad av överviktskirurgi (Soreg) och vill se resultaten, klicka här