Svenskt bråckregister

Ett nationellt kvalitetsregister för ljumskbråckkirurgi

Svenskt brackregister

Svenskt Bråckregister innehåller uppgifter om ljumskbråcksoperationer hos patienter som är 15 år och äldre.

Syfte och mål

  • Följa utveckling inom svensk bråckkirurgi beträffande operationsmetoder, väntetider, vårdform och resultat.
  • Skapa en tillförlitlig grund för lokal utvärdering av behandlingsresultat.
  • Möjliggöra gemensamma undersökningar av epidemiologisk eller prospektivt randomiserad karaktär

Är du intresserad och vill veta mer om Svenkskt bråckregistrer, klicka här

Nedan visas en bild av resultat på smärta 1 år efter ljumskbråcksoperation

 

ljumskbracksregister