GallRiks

Kvalitetsarbete inom gallstenskirurgi

GallRiks

GallRiks är ett nationellt kvalitetsregister för gallstenskirurgi. Ett gemensamt register för hela landet bidrar till att utveckla vården så att behandlingsmetoderna förbättras och blir så säkra som möjligt på alla sjukhus. GallRiks drivs av Svensk Kirurgisk Förening med stöd av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting

Vill du veta mer om GallRiks, klicka på länken här

Senaste resultaten presenteras här inom kort