SOReg

Scandinavian Obesity surgery Registry, SOReg, är ett skandinaviskt kvalitetsregister för obesitaskirurgi

SOReg

För dig som patient innebär kvalitetsregistret att vissa uppgifter som rör din obesitasoperation, samt besöken före och efter denna, registreras i en databas. Uppgifterna kommer från din journal inklusive de frågeformulär du besvarat. De uppgifter som ingår i registret utgör en mindre del av alla de uppgifter som finns i din patientjournal. Exempel på uppgifter som ingår är ålder, vikt, förekomst av överviktsrelaterade sjukdomar såsom diabetes och högt blodtryck, operationsmetod, komplikationer och svaren på de frågeformulär som du besvarat

Är du intresserad och vill veta mer om SOReg, klicka här

Senaste resultaten presentera här inom kort