Vi som arbetar här

Vårt team består av erfarna kirurger och sjuksköterskor. Överviktsteamet har dessutom erfarna dietister och en KBT-terapeut. Läs mer om vårt team här nedan.

Gunnar Ahlberg, VD

GunnarMed dr., specialist i kirurgi
Gunnar är kirurg och en erfaren ledare inom sjukvården. Grundutbildad och disputerad vid Karolinska Institutet och tidigare överläkare vid kirurgkliniken Karolinska Solna. Har även varit chef för Aleris Sabbatsbergs kirurgi , VD för Sollentuna Specialistklinik och VD för Ryggkirurgiska Kliniken i Strängnäs. Han har ett djupt engagemang inom utbildning och var tidigare ordförande i Svenska Föreningen för Laparoskopisk Kirurgi och sitter i styrelsen för dess europeiska motsvarighet European Association of Endoscopic Surgery.

 

Bo Westman

bo westmanMed dr., specialist i kirurgi, verksamhetschef
Jag började arbeta på Kirurgkliniken Stockholm under hösten 2011, och är sedan februari 2012 verksamhetsansvarig på Kirurgkliniken. Jag kommer från ett arbete som t.f. verksamhetschef på VO akut, Södersjukhuset.

  

 

Ulf Kressner
Ulf Kressner

Docent, specialist i kirurgi, Sektionschef gastro- och bukväggskirurgi
Specialist i kirurgi 1989. Arbetat tidigare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och disputerade där 1997. Blev docent vid Karolinska institutet och verkade som sektionschef vid tarmkirurgiska enheten vid Danderyds sjukhus samt SÖS. Introducerade och utvecklade vid bägge klinikerna laparoskopisk tarmkirurgi. Började vid kirurgkliniken på Sophiahemmet 2013. Sektionsansvarig för gastro- och bukväggskirurgi. Jag har framför allt stor erfarenhet rörande laparoskopisk (titthåls-) tarmkirurgi. Har längst erfarenhet i Sverige inom detta område. Har dessutom lång erfarenhet av bråck- och gallvägssjukdomar samt proktologiska åkommor.

 

Peter Loogna
peter lognaMed. Dr, Specialist i kirurgi, Sektionschef obesitas
Jag är född i Stockholm men tillbringade mina första levnadsår i Liberia. Efter slutförd läkarutbildning 1986 började jag min utbildning i kirurgi på sjukhuset i Lindesberg. Jag arbetade flera år som kirurg i Örebro men återvände till Stockholm och Ersta 2001. Sedan 2007 arbetar jag som kirurg på Sophiahemmet och har arbetat med fetmakirurgi sedan början av 90-talet gjort över 4000 överviktsoperationer. Som specialist i titthålskirurgi har jag även opererat ett stort antal galloperationer samt avancerade bråckoperationer.

 

Bo Ahlman
bo ahlmanMed dr., specialist i kirurgi
Jag heter Bo Ahlman, är legitimerad läkare, specialist i kirurgi och arbetar sedan 2009 på Kirurgkliniken Stockholm. Jag har publicerat vetenskapliga artiklar och en avhandling om äggviteomsättning i tarmen vid kirurgi. Därefter har jag forskat ett år vid Mayokliniken i USA. Åren innan jag började på Kirurgkliniken Stockholm var jag verksam på kirurgklinikerna vid S:t Göran och Ersta sjukhus. Jag har också varit studierektor för blivande kirurger i Stockholms län.

 

 

Claes Johansson
Claes Johansson
Docent, specialist i kirurgi
Tidigare överläkare på Danderyds sjukhus i mer än 25 är och har arbetat med tarmkirurgi och proktologi. Tidigare varit sektionschef för tarmkirurgin på Danderyds sjukhus. Arbetar på Kirurgkliniken sedan 2014.

 

Håkan Rudström
hakan rudstromSpecialist i kirurgi och kärlkirurgi.

  

 

 

 

  

 

 

 

Katarina Lunner - Fil.Dr, KBT-terapeut
Det är min uppgift att se dig. Du kanske behöver göra några förändringar före och tiden efter operationen för att optimera det långsiktiga behandlingsresultatet. Vårt mål är att varje person ska hitta sitt sätt att leva och börja blomstra efter operationen. Hela teamet är dina stöttor så länge du önskar det.

 

Åsa Nybacka - Leg. Dietist
Mer information kommer

 • Ina Frost Saxby - Operationskoordinator, Leg. Sjuksköterska
 • Karin Malmborg Leg. sjuksköterska
 • Marie Björk - Undersköterska
 • Elvira Wulf - Undersköterska
 • Jenny Jonasson - Enhetschef, Leg. sjuksköterska
 • Jannica Hansson - Vårdenhetschef, leg. sjuksköterska
 • Christina Åkerblad - Ekonomichef
 • Pia Jonshult - Medicinsk sekreterare
 • Patrica Jansson Jarama - Medicinsk sekreterare
 • Lena Haglund - Undersköterska, receptionist
 • Elin Andréasson - Leg sjuksköterska
 • Anna Bengtsson - Medicinsk sekreterare
 • Phia Lundgren - Undersköterska
 • Helena Höglund - Undersköterska
 • Margareta Nilsson - Försäkringskoordinator
 • Susanne Eriksson - IT & Kvalitetskoordinator