Hem
Överviktskirurgi
Om övervikt
Behandlingsmetoder
Gastric Banding
Resultat
Risker
Pris och erbjudande
Pris för överviktsoperation
Privata patienter
Sjukvårdsförsäkring
Landstingspatienter
Betalningslösningar
Bruttolöneavdrag
Sleeve Gastrectomy
Resultat
Risker
Filmer om överviktskirurgi
Pris och erbjudande
Pris för överviktsoperation
Privata patienter
Sjukvårdsförsäkring
Landstingspatienter
Betalningslösningar
Bruttolöneavdrag
Gastric Bypass
Resultat
Risker
Filmer om överviktskirurgi
Pris och erbjudande
Pris för överviktsoperation
Privata patienter
Sjukvårdsförsäkring
Landstingspatienter
Betalningslösningar
Bruttolöneavdrag
Gastric Ballong
Resultat
Risker
Vem kan få Gastric Ballong
Pris Gastric Ballong
Testa din BMI
Att mäta BMI och midjemått
Varför blir man överviktig?
Faktorer
Mag-tarmkanalen
Mättnadsmekanismer
Följder av överviktighet
Följdsjukdomar
Livskvalitet
Livslängd
Fetma
Fakta om fetma
Bukfetma
Medicinska behandlingar
Om kirurgiska behandlingar
Krav för operation
Filmer
Överviktsoperationer
Efter en överviktsoperation
Sjukdomar vid fetma/övervikt
Infoträffar
Patientberättelser
Fetmakirurgin botade Bengts ryggproblem
Thomaz blev av med sin diabetes
Owes sömnapné försvann - räddade både körkort och verksamhet
För patienter
FAQ
Inför en översiktsoperation
Uppföljning
Kontakta oss
Boka ett kostnadsfritt utredningsbesök
Allmänkirurgi
Behandlingsutbud
Anala åkommor
Bråck
Gallbesvär
Åderbråck
Laparoskopisk tarmkirurgi
För Patienter
Hur får man en mottagningstid?
Avgifter
Uteblivet besök
Operationsinformation
Operation med övernattning
Dagkirurgi
Vårt team
Teamet för överviktskirurgi
Kirurger
Sjuksköterskor
Dietister
Terapeut
Teamet för allmänkirurgi
Läkare/kirurger
Sjuksköterskor och undersköterskor
Om oss
Hitta hit
Vårt kvalitetsarbete
Administrativ personal
Om GHP
Arbeta hos oss
Nyheter
Kontakt
Kontakta oss
Hitta hit
Dina synpunkter
Gastric Bypass
Sleeve gastrectomy
Gastric banding
Gratis konsultationsmöte
Lediga jobb

Varför blir man överviktig?

Energibalans

För stort energiintag eller för liten energiförbrukning, eller både och, kan leda till övervikt och fetma. Man talar om en obalans mellan energiintag och energiförbrukning. För stort energiintag i förhållande till kroppens energiförbrukning resulterar i ett energiöverskott som lagras i kroppen som fett. 

Visst överskott kan kompenseras genom ökad fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet ökar energiförbrukningen men intressant är också att fysisk aktivitet minskar aptiten och förbättrar regleringen av födointag. Studier har visat att fysisk aktivitet leder till lägre BMI och kan förebygga uppkomst av fetma.1

Tiden är en viktig faktor. Små överskott per dag men under en längre tid kan leda till fetma. Därför måste tiden ha en avgörande roll även när man ska gå ner i vikt. Man måste genomföra en bestående förändring av sin energibalans.

Andra faktorer som ökar risken för fetma

Fetma tenderar att gå i arv, vilket tyder på att det finns en genetisk orsak. Det är vanligare med fetma hos barn med överviktiga eller feta föräldrar, vilket kan bero på genetiska orsaker eller mat- och motionsvanor i familjen. Men s k tvillingstudier har visat att genetiska faktorer har en stor roll för utveckling av fetma1.

Miljön har också en inverkan på utvecklingen av fetma. Den ökande utbredningen av övervikt och fetma speglar flera förändringar i våra mat- och motionsvanor under de senaste 20 till 30 åren.2 Man kan också se att det är vanligare med fetma hos personer med sämre sociala förutsättningar.1

Psykologiska faktorer påverkar matvanorna. Många människor äter som en reaktion på negativa känslor som kan leda till, nedstämdhet eller ilska. Fetma betraktas ofta som en följd av bristande viljestyrka, svaghet eller ett livsstilsval - valet att äta för mycket och motionera för lite. Man bör istället betrakta fetma mer som en kronisk sjukdom än ett livsstilsval.

Rökstopp kan leda till viktuppgång. Denna förändring är individuell och anses bero dels på ökat intag av energirika produkter som kompensation för rökningen, dels på förändringar i ämnesomsättningen då man slutar använda nikotin.1

Det finns läkemedel som kan orsaka viktuppgång, bland annat steroider (kortison), läkemedel mot vissa psykiska sjukdomar och vissa insuliner.1

Depression, hypothyreoidism, flera olika syndrom samt vissa neurologiska sjukdomar kan också orsaka viktuppgång.

 

Referenser

  1. SBU-rapport nr 160. Fetma – problem och åtgärder
  2. Lyznicki J, Young D, Riggs J, et al. Obesity: Assessment and Management in Primary Care. Am Fam Physician 2001; 63(11):2185-96