Hem
Överviktskirurgi
Om övervikt
Behandlingsmetoder
Gastric Banding
Resultat
Risker
Pris och erbjudande
Pris för överviktsoperation
Privata patienter
Sjukvårdsförsäkring
Landstingspatienter
Betalningslösningar
Bruttolöneavdrag
Sleeve Gastrectomy
Resultat
Risker
Filmer om överviktskirurgi
Pris och erbjudande
Pris för överviktsoperation
Privata patienter
Sjukvårdsförsäkring
Landstingspatienter
Betalningslösningar
Bruttolöneavdrag
Gastric Bypass
Resultat
Risker
Filmer om överviktskirurgi
Pris och erbjudande
Pris för överviktsoperation
Privata patienter
Sjukvårdsförsäkring
Landstingspatienter
Betalningslösningar
Bruttolöneavdrag
Gastric Ballong
Resultat
Risker
Vem kan få Gastric Ballong
Pris Gastric Ballong
Testa din BMI
Att mäta BMI och midjemått
Varför blir man överviktig?
Faktorer
Mag-tarmkanalen
Mättnadsmekanismer
Följder av överviktighet
Följdsjukdomar
Livskvalitet
Livslängd
Fetma
Fakta om fetma
Bukfetma
Medicinska behandlingar
Om kirurgiska behandlingar
Krav för operation
Filmer
Överviktsoperationer
Efter en överviktsoperation
Sjukdomar vid fetma/övervikt
Infoträffar
Patientberättelser
Fetmakirurgin botade Bengts ryggproblem
Thomaz blev av med sin diabetes
Owes sömnapné försvann - räddade både körkort och verksamhet
För patienter
FAQ
Inför en översiktsoperation
Uppföljning
Kontakta oss
Boka ett kostnadsfritt utredningsbesök
Allmänkirurgi
Behandlingsutbud
Anala åkommor
Bråck
Gallbesvär
Åderbråck
Laparoskopisk tarmkirurgi
För Patienter
Hur får man en mottagningstid?
Avgifter
Uteblivet besök
Operationsinformation
Operation med övernattning
Dagkirurgi
Vårt team
Teamet för överviktskirurgi
Kirurger
Sjuksköterskor
Dietister
Terapeut
Teamet för allmänkirurgi
Läkare/kirurger
Sjuksköterskor och undersköterskor
Om oss
Hitta hit
Vårt kvalitetsarbete
Administrativ personal
Om GHP
Arbeta hos oss
Nyheter
Kontakt
Kontakta oss
Hitta hit
Dina synpunkter
Gastric Bypass
Sleeve gastrectomy
Gastric banding
Gratis konsultationsmöte
Lediga jobb

Livskvalitet

Förutom följdsjukdomar och risk för en för tidig död förknippas fetma även med en nedsatt livskvalitet. De sociala, psykologiska och ekonomiska effekterna av fetma kan vara mycket negativa1.

I en studie har man visat att de som har kraftig fetma har en hälsorelaterad livskvalitet som motsvarar den hos patienter med ryggmärgsskador, svår kronisk smärta eller långt gången cancer2.

Feta personer måste anpassa sig till många vardagliga problem, allt ifrån att hitta kläder som passar till att söka bekväma sätt att resa och bo på. Normala vardagsaktiviteter blir ofta tröttande och svåra att utföra. Feta personer möter vidare ofta fördomar och diskriminering när de söker arbete3. De betraktas av många vanemässigt som mindre kvalificerade samt tros ibland generellt ha sämre arbetsmoral, känslomässiga problem och inte klara av mellanmänskliga relationer4. Det är inte ovanligt att de som lider av fetma även är deprimerade5. Vetenskapliga studier visar att långvarig viktnedgång hos kraftigt feta personer ger förbättrad livskvalitet6.


Referenser

  1. ASO (Association for the Study of Obesity), www.aso.org.uk/mlw/nfdefault.asp?menuid=160&header=yes 
  2. Sullivan M et al. Swedish Obese Subjects (SOS) – an intervention?study of obesity. Baseline evaluation of health and psychosocial functioning in the?first 1743 subjects examined. Int J Obes 1993; 17:503-12.
  3. Stunkard AJ, Wadden TA. Psychological aspects of human obesity. In: Björntorp P, Brodoff BN, Lippincott. In. Philadelphia; 1992; 3522-60.
  4. Klesges RC et al. The effects of applicants health status and qualifications on simulated hiring decisions. Int J Obes 1990; 14(6):527-35.
  5. NICE "Guidance on the use of surgery to aid weight reduction for people with morbid obesity", Technology Appraisal Guidance n°46, july 2002.
  6. Karlsson J et al. Ten-year trends in health-related quality of life after surgical and conventional treatment for severe obesity: the SOS intervention study. Int J Obes 2007; 31(8):1248-61.