Patientnöjdhet

Vi strävar alltid efter att bli bättre och skickar därför ut enkäter som utvärderar patientnöjdheten hos oss. Till vänster i menyn visas resultaten baserat på de senaste 365 dagarna.