Efter operation

Nedanstående enkät skickas ut till alla patienter 30 dagar efter operation på GHP:s kliniker.