Efter mottagningsbesök

Nedanstående enkät skickas ut till alla patienter dagen efter nybesök på GHP:s kliniker.